Sesiuni de instruire – Sistemul de informare al Pietei Interne in Romania

Ministerul Educatiei Nationale anunta organizarea urmatoarelor sesiuni de instruire pentru cei ce doresc sa utilizeze sistemul IMI (Sistemul de informare al Pieței Interne în România):

Sesiuni de instruire pentru noii utilizatori IMI

  • 26-27 septembrie 2016, Bucureşti
  • 20-21 octombrie 2016, Sibiu
  • 10-11 noiembrie 2016, Craiova
  • 15-16 decembrie 2016, Bacău

Actiunile se deruleaza in cadrul sustenabilitatii proiectului POSDRU/93/3.3/S/53132:“Reţeaua Autoritătilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”

Obiectivul general al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” constă în crearea şi consolidarea reţelei IMI (Internal Market Information) pentru calificările profesionale din România (IMI PQ NET), în scopul susţinerii iniţiativei CE privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne, dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens, la nivel naţional, vizând consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE).

Data publicarii: Iulie 2016