Seminar regional pentru egalitatea de sanse la Universitatea Politehnica Bucuresti

Universitatea Politehnica din București (UPB) a organizat în data de 26 februarie 2015 „Seminarul regional pentru egalitatea de șanse și prezentarea serviciilor integrate oferite de proiect pentru grupul țintă”. Evenimentul s-a desfășurat în Biblioteca Centrală a Universității.

La seminar au participat partenerii din țară și din București, reprezentanți ai companiilor de recrutare și resurse umane, instituții relevante în domeniul ocupării și calificării profesionale și reprezentanți ai grupului țintă. În plus, după cum este detaliat în rândurile următoare, evenimentul s-a bucurat de prezența la nivel înalt a unor reprezentanți ai unor instituții relevante pentru activitatea proiectului și tematica abordată în cadrul evenimentului.

Temele dezbătute în cadrul seminarului au acoperit o gamă largă de subiecte, din care amintim:

  • stadiul actual al proiectului, detalierea pe activități, numărul persoanelor din grupul ținta care au absolvit până în prezent cursurile, indicatori îndepliniți;
  • tendințele pe piața muncii, cerințe ale angajatorilor în domeniul competențelor TIC;
  • exemple de bună practică – centrele de outplacement (centre de tranziție) pentru sprijinirea foștilor angajați pentru un nou început în carierele lor, organizațiile contribuind astfel în mod activ la reducerea numărului de șomeri;
  • transferul de experiență, contribuția persoanelor în vârstă la dezvoltarea societății noastre, formele flexibile de ocupare pe piața muncii și beneficiile angajării femeilor care dețin o serie de abilități care aduc plus valoare organizațiilor;
  • promovarea egalității de șanse și sprijinirea persoanelor aflate în șomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piața muncii; asigurarea egalității de șanse în procesul de mediere.

Foto seminar UPB

În deschiderea evenimentului doamna Ecaterina Andronescu, Președintele Senatului Universității POLITEHNICA din București, a prezentat UPB, care anul acesta aniversează 200 de ani de la înființare, și a salutat demersul făcut de acest proiect de formare profesionala continuă și creșterea competențelor profesionale în domeniul TIC al participanților la serviciile oferite în cadrul proiectului.

Domnul profesor Anton Hadar, Managerul proiectului, a prezentat proiectul si pachetul de servicii integrate de orientare profesionala (consiliere si informare, formare profesionala, medierea muncii) oferite in cadrul proiectului.

Domnul Corneliu Visinoiu, consilier al primului ministru, a prezentat, intre altele, noul orizont de finantari pentru dezvoltarea resurselor umane.

Au fost prezetați indicatori măsurabili (număr de participanți la serviciile proiectului, pe categorii și subcategorii de segmente socio-profesionale) stadiul actual de implementare al proiectului. Reprezentanții partenerilor universitari au prezentat detalii privind implementarea proiectului la nivelul fiecarei regiuni de implementare a proiectului.

Reprezentantul Pythia International, unul dintre partenerii proiectului, a prezentat tendințe privind competențele profesionale TIC cerute pe piața muncii.

Doamna Stefania Andreescu, reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si al Persoanelor Varstnice, a prezentant exemple de bune practici in domeniul ocuparii fortei de munca si al centrelor de tranzitie.

Reprezenatul Institutului pentru Politici Sociale a vorbit despre  transferul de experiență, contribuția persoanelor în vârsta la dezvoltarea societății noastre, formele flexibile de ocupare pe piata muncii si beneficiile angajarii femeilor care detin o serie de abilitati care aduc plus valoare organizatiilor.

In a doua parte a evenimentului a avut loc prezentarea si dezbaterea cu privire la „Promovarea egalitatii de sanse si sprijinirea persoanelor aflate in somaj de lunga durata in vederea integrarii/reintegrarii pe pita muncii; asigurarea egalitatii de sanse in procesul de mediere.”

Proiectul „ACTIV pe Piața Muncii: Abilități și Competențe Tehnice pentru Integrare și Valorificare pe Piața Muncii” este un proiect cu finanțare POSDRU și este dezvoltat în parteneriat de către Universitatea Politehnica București alături de: Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureș, Pythia International și Institutul pentru Politici Sociale.

Cei interesați sunt invitați să se înscrie în continuare în baza de date a proiectului accesând formularul online disponibil aici. Pentru alte informații despre proiect ne puteți scrie la adresa de email contact@specialistactiv.ro.

Între timp puteți urmări noutăți și pagina de Facebook a proiectului: Specialist ACTIV.