Raport evaluare a conferintei de lansare a proiectului

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului “Economie Socială pentru o viață mai bună”, al cărui beneficiar este Asociația Institutul pentru Politici Sociale. Proiectul se derulează pe o durată de 12 luni (ianuarie 2015 – decembrie 2015) și este implementat de beneficiar împreună cu următorii parteneri: Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare; Asociația de bun gust; Asociația Sara Timișoara; UAT Făgăraș;

Raportul este întocmit de către Responsabilul Comunicare ca rezultat imediat al activității A3 – Informare și Publicitate și însumează concluziile prelucrării chestionarelor de evaluare a întâlnirii regionale de lansare a proiectului și a rezultatelor evenimentului.

Conferința de lansare a avut loc în cadrul Hotelului Hilton din Sibiu, joi 05 martie 2015, începând cu  orele 12.00.

Aspecte generale.

Organizarea conferinței de lansare a proiectului face parte din Campania de informare și publicitate a proiectului activitatea AIII, și constă în promovarea activităților proiectului ce vor fi atinși la nivel regional, în rândul agenților economici de profil, a instituțiilor publice și nu numai, în scopul atingerii indicatorilor propuși : înființarea a 5 SES profitabile în București Ilfov, Centru și Vest, respectiv crearea a unui număr de 33 de noi locuri de muncă și instruirea acestora în meseriile specifice domeniului în care vor activa. Întâlnirea regională a fost organizată în conformitate cu prevederile cuprinse în cererea de finanțare și în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și autoritatea contractantă.

Rezultatul propus și așteptat al întâlnirii regionale a constat în:

 • 65 de participanți, după cum urmează : reprezentanți ai agenților economici, oficialități locale, reprezentanți ai grupului-țintă, membri ai echipei de management și ai echipei de implementare
 • Promovarea evenimentului în mass-media de profil

 Organizarea și desfășurarea conferinței

Solicitantul, Partenerul 1 și Partenerul 2, au respectat cerințele de informare și publicitate ale proiectului, asigurând vizibilitatea adecvată, promovarea corespunzătoare a proiectului și a obiectivelor acestuia. Toate materialele publicitare care au fost tipărite cu acest prilej cuprind informații despre faptul că proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007-2013 și cofinanțat din Fondul Social European. Atât materialele în varianta print, cât și promovarea online pe alte pagini web respectă cerințele reglementate în cadrul Manualului de identitate vizuală.

Prin selectarea invitaților, partenerul a urmărit să respecte principiile care stau la baza Uniunii Europene și care sunt promovate de aceasta prin intermediul fondurilor europene :

 • respectarea principiului privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, accesul lor egal la informații – la întâlnirea regională au participat 56 % femei din totalul participanților
 • respectarea principiului transparenței – s-a realizat, cu privire la conferința de lansare, o informare corectă și în timp util prin intermediul presei scrise, presei online, site-ului beneficiarului și listelor de discuții cu categorii sociale posibil interesate de economia socială
 • respectarea principiului distributivității – la conferință au participat și persoane din afara cercului de invitați ai dintre care 2 pensionari și 2 voluntari.

Conferința de lansare a fost organizată în varianta sa extinsă; pe lângă reprezentanții agenților economici, au fost invitați și reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor, precum și reprezentanți ai oficialităților locale, care se intersectează prin activitatea socio-profesională cu sectorul economiei sociale.

Evenimentul s-a desfășurat la Hotelul Hilton din Sibiu și s-a bucurat de participarea a 65 de persoane, reprezentanți ai consorțiului de parteneriat, agentilor economici autorităților publice, grupului-țintă și ai mass-media.

Conferința a fost deschisă de către doamna Mihaela Cazan, având calitatea de Manager de Proiect și Președinte al Liderului de Parteneriat, Asociația Institutul pentru Politici Sociale.

Ulterior, au luat cuvântul, conform agendei : doamna Daniela Preda – Președinte a Fundației Europene pentru Consultanță, Implemente și Dezvoltare, doamna Mihaela Vlad – Consilier Juridic în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Făgăraș, doamna Claudia Bencec – Expert economie socială în cadrul Asociației Sara Timișoara, domnul Alin Bratu – Vicepreședinte al Asociației de Bun Gust, doamna Florina Doina Peptea din partea Asociației pentru Participare Cetățenească Făgăraș, respectiv doamna Elena procopiu – Președinte al Asociației Honffung România.

Au mai avut intervenții în cadrul conferinței : domnul Sorin Contantin Manduc – Primarul Municipiului Făgăraș, domnul Cătălin Gheorghe Cîrje – Viceprimarul Municipiului Făgăraș, domnul Marius Ioniță – reprezentant al Asociației Institutul pentru Politici Sociale, precum și reprezentanți ai altor categorii socio-profesionale la nivel regional, și ai grupului țintă.

Puncte atinse în timpul conferinței :

 • Frumusețea proiectului este asigurată prin intermediul structurii de economie socială ce va fi înființată de către Liderul de Parteneriat, Asociația Institutul pentru Politici Sociale, ce își propune crearea unui salon de cosmetică în regiunea București-Ilfov.
 • SESul de tip covrigărie-patiserie gândit de către Partenerul 2 FECID targetează persoane cu vârsta între 10-65 de ani din județul Sibiu, cu accent pe copiii din ciclul primar, gimnazial şi liceal. Astfel, în Satul Buia, Comuna Seica Mare, 4 din cei 648 de locuitori vor beneficia de locuri de muncă.
 • SESul tip instituție media gândit de către Partenerul 3 Asociația de bun Gust va oferi următoarele servicii : editarea și tipărirea unui ziar săptămânal, actualizarea știrilor și informațiilor pe o platformă web; vânzarea de spații publicitare online pe platforma web; distribuția săptămânalului, lansarea abonamentelor, acțiuni de implicare socială, devenind astfel o portavoce pentru comunitate.
 • Partenerul 4, Asociația Sara Timișoara și-a luat angajamentul creării unei structuri de economie socială ce va furniza servicii de curățătorie ecologică.
 • Partenerul 5 al proiectului este administrația locală Făgăraș. Aceasta își propune crerea unei structuri de economie socială cu șase angajați, al cărei obiect de activitate va fi întreținerea spațiilor verzi și curățenia clădirilor.

În încheierea conferinței, doamna Mihaela Cazan, președintele Asociației Institutul pentru Politici Sociale, a conchis, declarând următoarele : ”Sperăm ca acest proiect să fie un exemplu de bune practici pentru toate celelalte ONG-uri care vor să înființeze structuri de economie socială”

A doua zi au fost trimise scrisori de mulțumire către toți reprezentanții oficialităților locale, și ai agenților economici

Procesul de evaluare a conferinței

Raportul se bazează pe o metodologie de cercetare cantitativă, având ca metodă de colectare datele de pe chestionarul de feedback al evenimentului.

Raportul de cercetare analizează rezultatele prelucrării a 40 de chestionare reprezentând opiniile a peste 50% dintre agenții economici și oficialitățile locale prezente la conferință.

Procentajele care vor fi prezentate pe parcursul raportului vor reflecta opinia tuturor participanților la conferință.

 

Ca urmare a centralizării și analizei listei de prezență și a chestionarului de feedback s-au constatat următoarele aspecte privind repartizarea participanților în funcție de informațiile personale solicitate :

 

 • în funcție de categoria de participanți incluși în grupul țintă al proiectului au fost prezenți:

 

 • 23 participanți din partea beneficiarului și a partenerilor;

 

 • 8 participanți din partea agenților economici

 

 • 2 participanți din partea mass-mediei

 

 • 17 reprezentanți ai universităților sau ong-urilor de profil

 

 2 voluntari

 

 2 pensionari
 23 participanți din partea altor categorii socio-profesionale

 

Prezența participanților la conferință arată faptul ca echipa de implementare și-a îndeplinit obiectivele prevăzute, numărul participanților fiind de 65 de persoane. Repartizarea participanților în

funcție de grupurile țintă propuse de către beneficiar a fost atinsă în proporție favorabilă: numărul reprezentanților din partea beneficiarului și a partenerilor, precum și numărul oficialităților sau agenților economici a fost atins. Se va încerca în viitorul apropiat menținerea unui bune relații cu agenții economici și nu numai.

 

 

 • în funcție de genul participanților au fost înregistrați:
  • 28 de bărbați;
  • 37 de femei.

 

Prin selectarea invitaților, echipa de implementare a urmărit ca raportul dintre participanții de sex feminin și cei de sex masculin să fie cât mai echilibrat, fapt ce a fost realizat în practică;

 

 • în funcție de locul de reședință al participanților:

 

 • 60 de de participanți fac parte din mediul urban
 • 5 participanți fac parte din mediul rural

 

Beneficiarul nu a urmărit, prin selectarea invitaților, o repartizare a lor în funcție de locul de reședință, aceasta nefiind relevantă din punct de vedere al obiectivelor propuse pentru implementarea activității în cauză.

 

 • în funcție de statutul pe piața muncii:
 • 35 de salariați;
 • 5 pensionari
 • 25 de persoane inactive

 

 • în funcție de apartenența la un grup vulnerabil:

 

 • 37 de femei
 • 25 de persoane inactive

 

În continuare sunt interpretate 5 întrebări ce au stat la baza chestionarului de feedback. Este urmărit modul de răspuns în vederea interpretării rezultatelor obținute în urma evaluării modului de organizare al evenimentului.

Proiectul „Economie Socială pentru o viață mai bună” urmărește dezvoltarea structurilor economiei sociale şi consolidarea capacităților, competenţelor şi cunoştinţelor pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea unui nr. de 5 structuri de economie socială în regiunile Bucureşti-Ifov, Centru şi Vest şi asigurarea asistenţei necesare creării de 33 noi locuri de muncă, din care 23 dintre acestea pentru persoane vulnerabile(părinți cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat.

 

 • Prin aplicarea întrebării numărul 1 din formular – Cât de interesat sunteţi de tema propusă la acest eveniment ?

Toți repondenții chestionarului s-au arătat interesați de domeniul economiei sociale și modalitatea consorțiului de parteneriat de dezvoltare a acestuia la nivelul celor 3 regiuni.

 

 • Întrebarea numărul 2 din formular – Consideraţi că prezentările susţinute pe parcursul desfăşurării evenimentului au acoperit tema propusă?

Un procent de peste 94% dintre repondenți au declarant că prezentările susținute au acoperit tema propusă, fiind la nivel așteptărilor

 

 • Întrebarea numărul 3 din formular – Consideraţi că organizatorii evenimentului au răspuns corespunzător la solicitările / întrebările adresate de participanţi pe parcurs?

La nivel informativ, conferința a avut rezultatele scontate, majoritatea dintre repondenți considerând că partenerii au răspuns cu bine întrebărilor adresate.

 

 • Întrebarea numărul 4 din formular – Cum evaluaţi calitatea organizării evenimentului în ceea ce priveşte următoarele aspecte?

Toți actorii prezenți au apreciat modul de organizare la nivelul ambianței, informațiilor primate, dar și a serviciilor de catering(coffee break, respective pranz)

 

 • Întrebarea numărul 5 din formular – Ce recomandări / sugestii aveţi pentru dezvoltarea cu succes a structurilor de economie socială și atingerea indicatorilor propuși în proiect?

Dintre sugestii amintim : încercarea de a răspândi grupul țintă pe mai multe regiuni; mai multe proiecte pentru persoanele cu handicap grav;

 

Concluzii

 • Obiectivul Conferinței a fost atins: au participat 65 de persoane având ca profil sectorul de economie socială dintre care 33 au fost respondenți la chestionarul de feedback: oficialități locale, onguri, agenți economici, șomeri, pensionari, reprezentanți ai partenerilor.

 

 

Astfel, în urma analizei prezentate în prezentul raport, rezultă faptul că, echipa de implementare și-a îndeplinit principalele obiective propuse în cadrul activității de informare și publicitate și a reușit, în baza chestionarelor aplicate, să obțină informații necesare pentru buna derulare a activităților ulterioare.

 

 

Stoian Dumitru-Alexandru

Responsabil Comunicare