Proiecte

PROIECTE ÎN DERULARE

„Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine” POSDRU/82/5.1/S/56420 – click aici

„Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile ” POSDRU/96/6.2/S/61237 – click aici

„Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC” – POSDRU/93/3.3/S/62864 – click aici

„Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” – click aici

PROIECTE ÎNCHEIATE

Phare/2005/017-553.04.02

Proiectul “Hai să dăm mână cu mână, să păşim în viaţă ÎMPREUNĂ” click aici

“ActiveLearning – Program integrat de calificare şi perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sud-Muntenia” click aici