Procese de certificare si recunoastere in Marea Britanie

PROCESELE DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR SI DE RECUNOASTERE A CALIFICARILOR IN MAREA BRITANIE

Calificarile profesionale oferite de Regatul Unit al Marii Britanii se numara printre cele mai larg recunoscute in lume. Acestea se pot obtine in domenii importante cum ar fi: afacerile, informatica, ingineria, arta si design-ul, dar nu trebuie uitate optiuni precum industria hoteliera, catering-ul, turismul si moda. Educatia profesionala poate fi efectuata in colegii, institutii de invatamant profesional si institutii de invatamant superior. Validarea invatarii non-formale si informale este reglementata in toata Marea Britanie pentru fiecare nivel de invatamant: secundar si superior.

Accesul sau exercitarea la o  profesie reglementata este restrictionata de legislatia nationala din Marea Britanie (prin implementarea Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale), in mod special celor care detin calificari profesionale. Directiva este transpusa prin Legea nr. 2781 din 2007 denumita Professional qualifications – The European Communities (Recognition of Professional Qualifications) Regulations.

Autoritatile competente sunt responsabile pentru primirea aplicatiilor cetatenilor UE cu formare profesionala reglementata. Punctul National de Contact pentru calificarile existente in Marea Britanie este Marea Britanie NCP, care are urmatoarea adresa de site: https://www.naric.org.uk. Prin intermediul acestui punct de contact, orice persoana care detine un titlu de calificare obtinut in Marea Britanie si este  interesata sa profeseze pe teritoriul UE, este ghidata in procesul de recunoastere a calificarii sale profesionale.

NARIC Marea Britanie este agentia nationala (National Recognition Information Centre) responsabila cu furnizarea de informatii, consiliere si expertiza asupra calificarilor din intreaga lume.

Orice resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene (UE), Spatiul European (SEE) sau Elvetia are dreptul la munca, la desfasurarea si derularea unei afaceri sau la prestarea de servicii in orice stat membru, deci si in Marea Britanie. O persoana este libera sa isi exercite profesia in Marea Britanie, atata timp cat nu exista nicio lege care sa impuna calificarile nationale specifice pentru accesul la acea profesie (cum e cazul profesiilor nereglementate). O astfel de profesie nereglementata poate fi exercitata in mod liber si nu i se impune persoanei fizice sa detina o calificare specifica, insa aceasta este obligata prin lege sa se inregistreze la AC corespunzatoare, pentru a putea exercita profesia in Marea Britanie.

In Marea Britanie nu este necesar ca o persoana sa aiba o calificare profesionala dobandita in cadrul  unei institutii autorizate, in scopul de a lucra, insa acest lucru este recomandat, datorita statutului profesional aparte conferit in domeniul specializarii lor, prin detinerea unui certificat profesional recunoscut/eliberat de un organism autorizat.

Sunt situatii in care, pentru recunoasterea calificarilor profesionale obtinute in alte state decat in Marea Britanie, AC sa solicite un Certificat de experienta, care se elibereaza numai in cazul in care statul membru de destinatie stipuleaza ca profesia este reglementata. Pentru mai multe informatii se poate accesa site-ul www.certex.org.uk.

Certificatul de experienta este un document care detaliaza experienta de munca si calificarile obtinute de o persoana intr-o profesie particulara in Marea Britanie. Odata eliberat, acest certificat ajuta persoana sa lucreze intr-o profesie reglementata intr-un alt stat membru fara necesitatea unei formari sau experiente suplimentare. Pentru solicitarea obtinerii certificatului de experienta, se contacteaza Punctul National de Contact din statul membru unde persoana doreste sa munceasca, pentru a afla daca este nevoie de acest certificat. Procedura de aplicare este online.

Documentele necesare pentru solicitarea certificatului de experienta sunt urmatoarele:

  • Certificate relevante si/sau diplome care sa certifice ocupatia;
  • doi referenti personali;
  • pasaport valid;
  • scrisoare de la biroul local Inland Revenue care sa confirme statutul de self-employed.

De asemenea, pentru angajarea pe piata muncii din Marea Britanie este necesara o autorizatie – Accession Worker Card sau Registration Certificate. Perioada de timp necesara procesarii cererii pentru aceasta autorizatie variaza de la minimum 20 de zile la maximum 6 luni.

Pentru continuare apasati aici: STUDIU COMPARATIV MAREA BRITANIE

Studiu realizat in cadrul proiectului  „Reteaua Autoritatilor Competente pentru Calificarile Profesionale din Romania (IMI PQ NET Romania)” implementat de catre Ministerul Educatiei Nationale (MEN) in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) si Institutul pentru Politici Sociale (IPS),  co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU).

Autor: Dr. ing. Carmen Nicoleta Debeleac

Data publicarii: Iunie 2015