Invitatie. Conferinta lansare proiect

Asociația Institutul pentru Politici Sociale, alături de partenerii săi, Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare, Asociația „DE BUN GUST”, Asociația Sara Timișoara și UAT Făgăraș,

vă invită la conferința de lansare a proiectului POSDRU „Economie socială pentru o viață mai bună” – ID 147641, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Evenimentul va avea loc joi, 05 martie 2015, începând cu orele 12.00, în cadrul Hotelului Hilton, situat pe strada Pădurea Dumbrava Nr.1, orașul Sibiu, județul Sibiu. La eveniment vor participa actorii cu un rol principal în dezvoltarea economiei sociale la nivel local și regional : persoane din grupul țintă, autorități publice, ONG-uri, agenți economici și nu în ultimul rând mass-media.

In cadrul evenimentului se va organiza o prima expoziţie de produse ″hand-made″ realizate de în cadrul unor structuri de economie socială. Totodată, vor fi prezentate activitățile pe care proiectul “Economie socială pentru o viață mai bună” le desfășoară pentru a răspunde unor nevoi sociale pe de o parte, și de a crea un mediu de afaceri inclusiv și coeziv pe de altă parte, prin dezvoltarea unor structuri de economie socială în regiunile București-Ilfov, Centru și Vest și crearea de noi locuri de muncă pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii.

Consorțiul de parteneriat își propune inclusiv înființarea în cadrul structurilor proprii sau independent de acestea a unor întreprinderi sociale atât în sfera serviciilor, cât și în cea a producției, capabile să furnizeze servicii competitive ce pot fi valorificate la nivel local, asigurand în acest sens crearea de locuri de muncă, reinvestirea profitului în societate.

Vă asigurăm că prezența dumneavoastră este foarte importantă pentru noi și vă așteptăm cu drag !

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa folosind următorul contact :

Dl. Alexandru Stoian, Responsabil Comunicare

Email: alexstoian17@yahoo.com , mobil : 0722200879