Despre IPS

Institutul pentru Politici Sociale (IPS) este o organizatie non-profit infiintata concomitent cu integrarea Romaniei in structurile europene, cu scopul sustinerii coerente a drepturilor societatii civile românesti.
Programele IPS se adresează cu precadere dar nu exclusiv segmentului societatii civile care intampină dificultati în a se auto-reprezenta (copii, tineri, grupuri vulnerabile, etc.).
IPS se angajaza să răspundă activ nevoilor exprimate de grupurile vulnerabile în ceea ce priveste dreptul acestora de a participa activ în societate si de a accesa resurse de orice natura.
Programele IPS sunt orientate spre sensibilizarea si implicarea societatii civile romane în problemele sociale ale comunităţilor din care fac parte promovând dezvoltarea de atitudini pozitive în randul societatii civile, reinsertia sociala a grupurilor marginalizate si respectarea drepturilor egale în diversitate.

În scopul realizării acestor obiective, IPS:
► elaboreaza proiecte în domenii de interes civic şi comunitar cu scopul îmbunătăţirii serviciilor sociale, de recuperare şi reinserţie socială a grupelor vulnerabile sau discriminate;
► sprijina initiativele cu caracter social si economic, la nivel national si european, promovand programele pentru intarirea comunitatilor;
► sprijina dezvoltarea si intarirea societatii civile romane.
Astfel, IPS incurajaza si contribuie la elaborarea de strategii si politici sociale, sustinind dezvoltarea parteneriatelor dintre sectorul organizatiilor neguvernamentale, institutii nationale, internationale si societatea civila.

Institutul pentru Politici Sociale (IPS) furnizeaza o serie de servicii precum:
1. informare şi consiliere profesională; consiliere în carieră; asistenţă în căutarea unui loc de muncă si alte tipuri de masuri de sprijin prin:
► organizarea de grupuri de sprijin şi grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională;
► organizarea de activitati pentru orientare în carieră;
► organizarea de activităţi privind deprinderea tehnicilor de ocupare (completare CV, scrisoare de intenţie, modul de prezentare la un interviu etc.);
► monitorizarea şi evaluarea participanţilor, pe parcursul procesului;
► activităţi de promovare/informare privind posibilitătile si oportunitatile de ocupare.
2. dezvoltarea si implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare psiho-socială prin:
► identificarea si derularea de metode/masuri eficiente pentru dezvoltarea stimei de sine, încredere în propriile abilitati de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice cu scopul participarii la programele de integrare pe piaţa muncii, inclusiv formare profesionala continua;
► activităţi de motivare pentru pentru integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii;
► organizarea de sesiuni de dezvoltare personală.

3. cercetare sociala:
► identificarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor ce pot avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii;
► evaluarea rolului noilor tehnologii pentru implementarea lor (ex: utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului)
► evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială.
4. formare profesionala:
► dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoi specifice, inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora.
5. campanii de informare:
Organizarea şi derularea de campanii pentru promovarea voluntariatului în activităţi dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială prin:
► identificarea şi crearea soluţiilor care să încurajeze comunităţile locale şi angajatorii să se implice în activităţi comune în scopul combaterii marginalizării şi efectelor acesteia.
Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi prin:
► promovarea şi diseminarea de informaţii în cadrul potenţialilor angajatori în ceea ce priveşte dezvoltarea unor noi locuri de muncă protejate în întreprinderi;
► promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi;
► promovarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi, care din cauza deficienţelor lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (în special utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului).