Conferinta lansare proiect. Comunicat presa post-eveniment

Comunicat de Presă Post-Eveniment

Conferința de lansare a proiectului „Economie Socială pentru o viață mai bună”

POSDRU/173/6.1/S/147641

 

Joi, 05 martie 2015, începând cu ora 12.00, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Economie Socială pentru o viață mai bună”, derulat pe o perioadă de 12 luni, ce beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” Domeniul Major de Intervenție 6.1-„Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiectul „Economie Socială pentru o viață mai bună” urmărește dezvoltarea structurilor economiei sociale şi consolidarea capacităților, competenţelor şi cunoştinţelor pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea unui nr. de 5 structuri de economie socială în regiunile Bucureşti-Ifov, Centru şi Vest şi asigurarea asistenţei necesare creării de 33 noi locuri de muncă, din care 23 dintre acestea pentru persoane vulnerabile(părinți cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat)

Evenimentul s-a desfășurat la Hotelul Hilton din Sibiu și s-a bucurat de participarea a peste 50 de persoane, reprezentanți ai consorțiului de parteneriat, agentilor economici autorităților publice, grupului-țintă și ai mass-media.

Conferința a fost deschisă de către doamna Mihaela Cazan, având calitatea de Manager de Proiect și Președinte al Liderului de Parteneriat, Asociația Institutul pentru Politici Sociale.

Ulterior, au luat cuvântul, conform agendei : doamna Daniela Preda – Președinte a Fundației Europene pentru Consultanță, Implemente și Dezvoltare, doamna Mihaela Vlad – Consilier Juridic în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Făgăraș, doamna Claudia Bencec – Expert economie socială în cadrul Asociației Sara Timișoara, domnul Alin Bratu – Vicepreședinte al Asociației de Bun Gust, doamna Florina Doina Peptea din partea Asociației pentru Participare Cetățenească Făgăraș, respectiv doamna Elena procopiu – Președinte al Asociației Honffung România.

Au mai avut intervenții în cadrul conferinței : domnul Sorin Contantin Manduc – Primarul Municipiului Făgăraș, domnul Cătălin Gheorghe Cîrje – Viceprimarul Municipiului Făgăraș, domnul Marius Ioniță – reprezentant al Asociației Institutul pentru Politici Sociale, precum și reprezentanți ai altor categorii socio-profesionale la nivel regional, și ai grupului țintă.

Puncte atinse în timpul conferinței :

  • Frumusețea proiectului este asigurată prin intermediul structurii de economie socială ce va fi înființată de către Liderul de Parteneriat, Asociația Institutul pentru Politici Sociale, ce își propune crearea unui salon de cosmetică în regiunea București-Ilfov.
  • SESul de tip covrigărie-patiserie gândit de către Partenerul 2 FECID targetează persoane cu vârsta între 10-65 de ani din județul Sibiu, cu accent pe copiii din ciclul primar, gimnazial şi liceal. Astfel, în Satul Buia, Comuna Seica Mare, 4 din cei 648 de locuitori vor beneficia de locuri de muncă.
  • SESul tip instituție media gândit de către Partenerul 3 Asociația de bun Gust va oferi următoarele servicii : editarea și tipărirea unui ziar săptămânal, actualizarea știrilor și informațiilor pe o platformă web; vânzarea de spații publicitare online pe platforma web; distribuția săptămânalului, lansarea abonamentelor, acțiuni de implicare socială, devenind astfel o portavoce pentru comunitate.
  • Partenerul 4, Asociația Sara Timișoara și-a luat angajamentul creării unei structuri de economie socială ce va furniza servicii de curățătorie ecologică.
  • Partenerul 5 al proiectului este administrația locală Făgăraș. Aceasta își propune crerea unei structuri de economie socială cu șase angajați, al cărei obiect de activitate va fi întreținerea spațiilor verzi și curățenia clădirilor.

 

În încheierea conferinței, doamna Mihaela Cazan, președintele Asociației Institutul pentru Politici Sociale, a conchis, declarând următoarele : ”Sperăm ca acest proiect să fie un exemplu de bune practici pentru toate celelalte ONG-uri care vor să înființeze structuri de economie socială”

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0722 200 879 , persoană de contact Dumitru-Alexandru Stoian, Coordonator organizare evenimente, sau pe pagina de facebook Economie Socială pentru o Viață mai Bună.