Voluntar pentru voluntari

In cadrul proiectului se deruleaza Activitatea 5 „Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activitatile dedicate integrarii pe piata muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune sociala”. (www.cisromania.ro)

Campania are ca obiectiv atragerea de voluntari in cadrul Centrelor de Incluziune Sociala din cele 8 regiuni in activitatile dedicate persoanelor vulnerabile, respectiv lucrul cu persoanele vulnerabile in domeniul socio-profesional si promovarea drepturilor acestora in randul actorilor sociali (A se vedea si Activitatea 9 – Pagina „Campanii dizabilitati”)

Strategia de voluntariat in cadrul Centrelor de Incluziune Sociala