Certificarea si recunoasterea profesiei de ghid in turism

Ghidul de certificare si recunoastere pentru profesia ghid de turism constituie unul din rezultatele proiectului „Reteaua Autoritatilor Competente pentru Calificarile Profesionale din Romania (IMI PQ NET Romania)” implementat de catre Ministerul Educatiei Nationale (MEN) in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) si cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU).

Analiza a fost realizata pentru Romania si inca 8 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Republica Ceha, Danemarca,Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda si Spania). Au fost efectuate cercetari in legislatia europeana si a statelor respective referitor la modul de dobandire a calificarilor, sistemul de educatie si formare profesionala, tipuri de documente (diplome, certificate, atestate de competenta,etc) care pot fi obtinute la certificarea pregatirii, reglementari privitoare la validare, certificare si recunoastere a calificarilor, profesii reglementate conform directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale.

 Nivelurile de calificare pentru calificarea ghid de turism sunt diferite intre statele membre, plasandu-se, conform Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale intre nivelul secundar superior (Slovenia, Polonia, Italia) si nivelul post secundar (3-4 ani) in Franta si Lituania. In general, aceasta profesie se incadreaza in Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioara duratei de 3 ani de studii (Legea 200/2004 din Romania)[1].

In Italia, formarea profesionala pentru domeniul turismului este oferita de scolile publice si Centrele Regionale de formare. Exista doua tipuri de scoli publice care ofera formare pentru turism, si anume:

Istituti Professionali Alberghieri, institute profesionale pentru ospitalitate ( hotel si restaurant)

Istituti Tecnici per il Turismo (Scoli tehnice de turism) – acestea sunt orientate pe servicii care tintesc satisfacerea clientului.

Cursurile de formare in turism pot fi organizate direct de regiuni sau de administratia provinciala sau municipala prin delegare de la regiune. Aceste cursuri ofera pregatire pentru ocupatii in domeniul bucatariei, restaurantului, serviciilor hoteliere.

In Romania, reglementarea care stabileste conditiile de certificare si validare a ghizilor de turism este Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 637/2004[16]. pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism.

Ghidul poate fi accesat aici: Ghid certificare si recunoastere ghid in turism

Data publicarii: August 2015