Cerificarea si recunoasterea profesiei de cadru didactic in invatamantul preuniversitar

Ghidul realizat de dna. Paula Posea pentru certificarea si recunoasterea profesiei de Cadru didactic in invatamantul preuniversitar constituie unul din rezultatele proiectului „Reteaua Autoritatilor Competente pentru Calificarile Profesionale din Romania (IMI PQ NET Romania)” implementat de catre Ministerul Educatiei Nationale (MEN) in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) si cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU).

In cadrul proiectului IMI PQ NET Romania au fost analizate si dezvoltate impreuna cu autoritatile competente procedurile de validare si certificare a competentelor si procesele de recunoastere a calificarilor pentru fiecare profesie reglementata in parte si s-au stabilit elemente comune de procedura pe fiecare autoritate competenta. Prin cumularea si sintetizarea acestora au fost stabilite apoi elemente comune de procedura pe fiecare domeniu si, pe aceasta baza, au fost dezvoltate proceduri standard de validare si certificare a competentelor corespunzatoare tuturor profesiilor reglementate si de recunoastere a calificarilor. Rezultatul final al acestor activitati il constituie materialul „Termeni de referinta standard orientativi pentru procedurile de validare si certificare a competentelor si procesele de recunoastere a calificarilor”, anexat la prezentul ghid.

Scopul acestei analize este de a facilita institutiilor responsabile, dar si persoanelor interesate, cunoasterea si intelegerea profesiei (profesiilor) analizate in mai multe state europene comparativ cu Romania, in scopul adaptarii legislatiei si facilitarii mobilitatii pe piata europeana a fortei de munca.

Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania stabileste in anexa nr.2- Lista profesiilor reglementate in Romania, intre profesiile reglementate care necesitã cel putin 3 ani de studii superioare (diplomã a unei universitati sau a unui colegiu universitar), profesia de cadru didactic (in invatamantul superior si preuniversitar [2].

Totodata, in Romania, Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011[1] , publicata in M.O. nr.18/10.01.2011 stabileste la art. 247 functiile didactice din invatamantul preuniversitar. Acestea sunt:

 in educatia anteprescolara: educator-puericultor

 in invatamantul prescolar: profesor pentru invatamant prescolar

 in invatamantul primar: profesor pentru invatamantul primar

 in invatamantul gimnazial si liceal: profesor

 in invatamantul special: profesor de educatie speciala

In Romania cerintele pentru formarea initiala si continua necesare unei cariere didactice, precum si conditiile pentru ocuparea unei functii didactice intro unitate de invatamant sau educatie din subordinea Ministerului Educatiei Nationale sunt stabilite in Legea educatiei nationale nr. 1/2011. In Titlul IV Statul personalului didactic, Capitolul I.

Pentru continuare apasati aici: Ghid certificare si recunoastere cadru didactic

Data Publicarii: August 2015