Cardul Profesional European

Documentele necesare pentru eliberarea Cardului Profesional European

(1) In vederea eliberarii CPE pentru stabilire, autoritatile competente ale statelor membre pot solicita numai urmatoarele documente:

Recunoastere automata (titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE)

Urmatoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acestui regim:

(a) dovada cetateniei solicitantului (carte de identitate sau pasaport sau alte dovezi acceptate in temeiul dreptului intern al statului membru de origine);

si, in cazul in care dovada cetateniei nu atesta locul nasterii, un document care sa ateste locul nasterii solicitantului;

si, in cazul resortisantilor din tari din afara SEE, un document care sa ateste ca un resortisant al unei tari terte poate sa beneficieze de drepturile prevazute de Directiva 2005/36/CE in temeiul legislatiei UE relevante, de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului 2), Directiva 2003/109/CE a Consiliului 3), Directiva 2004/83/CE a Consiliului 4) sau Directiva 2009/50/CE a Consiliului 5);

( b ) dovada titlurilor de calificare si, daca este cazul, un certificat care insoteste dovada titlurilor de calificare;

( c ) unul din urmatoarele certificate in functie de profesia si situatia solicitantului:

(i) un certificat de conformitate mentionat in anexa VII punctul 2 din Directiva 2005/36/CE, in cazul in care dovada titlurilor de calificare indeplineste conditiile de formare necesare;

(ii) un certificat privind schimbarea denumirii mentionata la articolul 23 alineatul (6) din Directiva 2005/36/CE, in cazul in care titlul calificarii nu corespunde titlurilor enumerate la punctul 5.2.2 sau 5.6.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE, dar calificarea indeplineste conditiile de formare necesare;

(iii) un certificat privind drepturile dobandite mentionate la articolul 23, 33 sau 33a din Directiva 2005/36/CE, care sa ateste ca titularul calificarilor a exercitat efectiv si legal activitatile profesionale in cauza pentru cel putin perioada minima necesara si care sa ateste cerintele specifice de la articolele mentionate anterior, atunci cand formarea a inceput inainte de datele de referinta prevazute la punctul 5.2.2 sau 5.6.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE si cand dovada titlurilor de calificare nu indeplineste toate conditiile de formare necesare;

( d ) documentele necesare in conformitate cu anexa VII punctul 1 literele (d) – (g) din Directiva 2005/36/CE.

( b ) in cazurile mentionate la articolul 6 alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament, atestarea stabilirii in mod legal in statul membru de origine mentionata la articolul 7 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2005/36/CE;

( c ) documentele necesare in conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera ( b ) privind dreptul de practica al profesionistului si alte documente necesare in conformitate cu articolul 7 alineatul (2) literele ( c ) – ( e ) din Directiva 2005/36/CE;

( d ) in cazul in care statul membru gazda verifica in prealabil calificarile in temeiul articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE, documentele care ofera informatii suplimentare cu privire la formare, mentionate in partea A punctul 2 literele ( c ) si ( d ) din prezenta anexa.

Mai multe detalii puteti gasi aici: http://imipqnet.rf.gd/doku.php?id=imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:notificari:cerinte_privind_documentele_si_taxele

Data publicarii: Iunie 2015