Anunt selectie asociati – infiintare structura de economie sociala

În conformitate cu:

  • Dispozițiile statutului Asociatiei Institutul pentru Politici Sociale;
  • Ghidul Solicitantului Condiții Specifice POS DRU, Cerere de propuneri de tip strategic Nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”;

Asociatia Institutul pentru Politici Sociale organizează selecţia a doi (2) asociati cu scopul infiintarii unei structuri de economie sociala in vederea implementarii unui proiect finanţat din fonduri structurale.

Proiectul „Economie sociala pentru o viata mai buna” este un proiect strategic, multi-regional (cu centre de implementare în trei regiuni de dezvoltare (Centru, Bucuresti-Ilfov, Vest) finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Dezvoltarea structurilor economiei sociale si consolidarea capacitaților, competentelor si cunostintelor pentru grupurile vulnerabile prin infiintarea unui nr. de 5 structuri de economie sociala in regiunile Bucuresti-Ifov, Centru si Vest si asigurarea asistentei necesare crearii de 33 noi locuri de munca, din care 23 pentru persoane vulnerabile. Prin obiectivul general al proiectului se urmarește dezvoltarea unui numar de 5 SES in reg. Bucuresti-Ifov, Centru si Vest si crearea de noi locuri de munca pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii, asigurand totodata formarea profesionala necesara a noilor angajati.

Asociatia Institutul pentru Politici Sociale organizează selecţia a 2 (doi) asociati în calitate de membrii fondatori în vederea infiintarii unei structuri de economie sociala in Bucuresti si derularea implementării proiectului mai sus menţionat.

Anuntul de selectie, metodologia de selectie, chestionarul pentru potentialii asociati si planul de afaceri se pot descarca urmand link-urile de mai jos:

Anunt selectie asociati infiintare SES;

Metodologie selectie asociati SES;

Anexa 1 – chestionar asociati infiintare SES;

Plan afaceri.

Data publicarii: 07.04.2015

Erata la grila de evaluare publicata la 08.04.2015.