Angajatorii ce asigura somerilor un loc de munca vor primi bani atat de la stat, cat si din fonduri europene.

Angajatorii ce le asigură şomerilor un loc de muncă vor primi bani atât de la stat, cât şi din fonduri europene, prin programul ”Garanţia pentru tineri”.

Astfel pentru un stagiatură, care implică studii superioare, timp de şase luni angajatorii care încadrează stagiari printr-un act adiţional la contractul individual de muncă primesc de la stat suma de 750 de lei, iar prin programul mai sus amintit urmează să se acorde în plus 300 de euro lunar pentru fiecare stagiar din fonduri europene.

O altă categorie este cea de ucenic, ce presupune contract de muncă, iar tânărul şomer este plătit să înveţe meseria. Pe întreaga perioadă de ucenicie se acordă angajatorului suma de 300 de lei, iar o dată cu obţinerea fondurilor europene prin ,,Garanţia pentru tineri” încă 250 de euro lunar, iar în funcție de nivelul de calificare, această sumă poate fi acordată pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani.

Pentru angajatorii ce încadrează tineri în piaţa muncii va fi acordată o subvenţie de 500 de lei pe lună, din bugetul asigurărilor de şomaj, la care se adaugă suma de 200 de euro lunar, pentru fiecare tânar din fonduri europene, pe o perioadă de 12 luni.

Centrele de evaluare de competenţe care evaluează şi recunosc competenţele profesionale obţinute în sistem nonformal şi informal vor beneficia de o alocare medie de 400 euro pentru fiecare tânăr evaluat. Banii sunt alocaţi din fonduri europene. Şi tot de 400 de euro pentru fiecare tânăr format pot beneficia furnizorii de formare profesională autorizaţi care organizează cursuri de formare profesională.

În prezent un tânăr şomer aflat în evidenţele statului poate primi o primă de instalare în valoare de 3.500 lei dacă îşi găseşte un loc de muncă şi îşi schimbă domiciliul în localitatea în care se află respectivul loc de muncă, iar prin programul finanţat cu fonduri europene „Garanţia pentru tineri” urmează să mai primească 1.000 de euro.

De asemenea, un tânăr şomer primeşte în prezent 1.000 de lei dacă se angajează şi face naveta la o distanţă mai mare de 50 de kilometri, iar prin acelaşi program urmează să primească în plus 250 de euro. În prezent, prima de instalare și prima de încadrare se acordă o singură dată, la angajare, persoanei respective, indiferent de vârstă.

Nu în ultimul rând, tinerii ce iniţiază o afacere şi creează întreprinderi mici şi mijlocii, vor putea primi o finanţare sub formă de pachete integrate în valoare de aproximativ 30.000 de euro din Fondul Social European şi/sau Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor.

sursa: www.redesteptarea.ro

Mai 2015