ACTIV. Din somer in angajat de succes

Universitatea Politehnica din Bucureşti derulează, începând cu luna aprilie 2014, proiectul “ACTIV pe Piaţa Muncii: Abilităţi şi Competenţe Tehnice pentru Integrare şi Valorificare pe Piaţa Muncii”.

Proiectul ACTIV are ca principal obiectiv îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 1000 de persoane, în special şomeri  de lungă durată – tineri şi femei, prin parcurgerea unor programe integrate de informare şi orientare profesională, de formare profesională (dezvoltarea şi certificarea de abilităţi şi competenţe profesionale cerute în acest moment pe piaţa muncii din România, în domeniul TIC) şi de mediere a muncii.

Proiectul se adresează unui public ţintă alcătuit în principal din persoane tinere aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive la acest moment, propunându-şi să identifice şi să recruteze în special şomeri de lungă durată – tineri și femei. Oferta de cursuri a fost elaborată în urma unui demers de corelare cu piaţa muncii. Pachetul de cursuri propus în cadrul programului de formare profesională va include cursuri de perfecţionare sau de calificare pentru ocupaţii precum: Grafician calculator, Operator calculator electronic și reţele, Operator procesare text, imagini, Designer pagini web, Operator introducere, validare și prelucrare date, Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator şi Administrator de reţea de calculatoare.

Proiectul ACTIV este coordonat de Universitatea Politehnica din Bucureşti, în calitate de Lider de parteneriat, alături de cei trei parteneri universitari, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureș, de Compania de consultanţă TIC şi management Pythia International din Bucureşti şi de Institutul pentru Politici Sociale – furnizor de servicii de informare, orientare şi consiliere profesională, precum şi de mediere pe piaţa muncii.

Există un pachet de cursuri disponibil în toate universitățile partenere, dar există și cursuri care sunt disponibile doar în unele dintre aceste trei universități, cursuri solicitate de cerinţele regionale ale pieţei muncii. Pachetul complet de cursuri distribuit pe fiecare centru universitar este publicat pe site-ul www.specialistactiv.ro. Toate cursurile sunt acreditate ANC iar absolvenții acestor cursuri primesc o diplomă de calificare recunoscută oficial pe piața muncii.

La aceste cursuri se pot înscrie persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani,  absolvenţi de studii medii sau superioare, persoane rezidente în România, cu domiciliul într-una dintre regiunile de implementare ale proiectului: București-Ilfov, Nord-Est, Centru, Sud-Muntenia, Vest.

Pe perioada efectivă a desfăşurării cursurilor se decontează transportul şi se asigură cazarea (pentru persoanele care au reședința în afara orașelor în care au loc cursurile, la o distanță stabilită prin reglementări de finanțator) şi masa, iar la absolvire, se va acorda fiecărui cursant o subvenţie şi o diplomă de calificare. Sunt acordate subvenții, pentru un număr limitat de locuri, pentru persoanele din grupul țintă selectate pentru procesul de mediere a muncii.
Joi, 26 februarie 2015 a avut loc Seminarul Regional pentru Egalitatea de Șanse, la sediul Universității POLITEHNICA din Bucureşti, în clădirea Bibliotecii Centrale.

În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele şi activităţile proiectului, pachetul integrat de servicii de orientare profesională oferit. În plus, cu prilejul seminarului au fost lansate teme de dezbatere privind situaţia actuală a competenţelor profesionale pe piaţa muncii din România, exemple de bună practică în domeniul ocupării, problematica angajabilității persoanelor în vârstă, formele flexibile de ocupare pe piata muncii si beneficiile angajarii femeilor și promovarea egalitatii de sanse. La eveniment au participat instituții relevante în domeniul ocupării forței de muncă, instituții  relevante în domeniul calificărilor profesionale, angajatori, companii de recrutare de resurse umane, reprezentanți ai grupului țintă, ONG-uri.

Cu prilejul seminarului a fost prezentantă o analiză privind tendințele pe piața muncii în ce privește competențele și angajabilitatea. Analiza a fost realizată de către compania de consultanță Pythia International (www.pythiagroup.com). Analiza arată faptul că, pentru 55% dintre posturile disponibile în acest moment competențele IT au un anumit nivel de importanță. În același tip, din totalul firmelor care angajează personal cu competențe TIC, 25% declară că întâmpină greutăți în găsirea de candidați potriviți. Acestea sunt doar două dintre argumentele care arată faptul că serviciile de orientare profesională oferite în cadrul proiectului răspund unor nevoi reale. Cursurile si serviciile oferite pentru grupul țintă contribuie atât la creșterea gradului de angajabilitate al acestor persoane și sprijină angajatorii să găsească candidații potriviți.

Persoanele care optează pentru unul dintre aceste cursuri se pot înscrie completând un formular online pe www.specialistactiv.ro, acolo unde vor afla şi informaţiile necesare pentru alcătuirea dosarului de înscriere, dar şi detaliile despre toate cursurile organizate în program.

Pentru toţi cei interesaţi de înscrierea în acest proiect prezentăm detalii suplimentare privind aspecte din derularea proiectului şi pachetul de servicii care este oferit publicului ţintă pe www.specialistactiv.ro și pagina de Facebook Specialist Activ.

De asemenea, vă informăm că ne puteţi adresa oricând întrebări legate de proiectul “ACTIV pe Piaţa Muncii: Abilităţi şi Competenţe Tehnice pentru Integrare şi Valorificare pe Piaţa Muncii” la adresa oficială de email a proiectului: contact@specialistactiv.ro.

sursa: click.ro