Accesul pe piata muncii pentru grupurile vulnerabile. Bariere, Oportunitati, Resurse.

Peste 30 de specialişti din mediul de afaceri, din domeniul recrutării, administraţiei publice şi serviciilor sociale vor participa, la Sibiu,  la grupul de lucru cu tema „Accesul pe piata muncii pentru persoanele care provin din grupurile vulnerabile. Bariere, Oportunitati, Resurse”, organizat de  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în cadrul proiectului “EUROPA INCLUSIVĂ – Initiaţive regionale sustenabile”. Evenimentul are loc la Hotel Class.

Cei prezenti vor avea dezbateri cu privire la barierele şi oportunităţile privind integrarea pe piaţa muncii a persoanelor provenite din grupurile vulnerabile. Concluziile grupului de lucru vor fi incluse într-un ghid privind incluziunea socială. Întâlnirea este importantă având în vedere faptul că la eveniment vor participa angajatori şi persoane din domeniul recrutării.

În funcţie de aptitudini şi de preferinţele exprimate, participanţii la grupul de lucru vor putea urma cursuri de mediator social, formator, specialist evaluare vocaţională şi evaluator competenţe profesionale.

Până la finalul proiectului, 240 angajaţi vor participa la cursuri de formare, în vederea dezvoltării competenţelor profesionale, identificării unor metode eficiente de lucru cu persoanele vulnerabile, dar şi a oportunităţilor de ocupare a acestora. Cursurile au o componentă teoretică şi una practică şi sunt acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Până în prezent, s-au specializat în domeniu 41 angajaţi din servicii sociale publice şi private.

Informaţii suplimentare:

Proiectul „EUROPA INCLUSIVĂ – Initiaţive regionale sustenabile” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi are o valoare totală de 9.266.308 lei, din care 796.902 lei reprezintă contribuţia MMFPSPV şi a partenerilor săi: Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE şi Fundaţia Sfânta Macrina – Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate (A.R.M.S).

Acesta se derulează timp de 18 luni şi are ca obiectiv general creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a 400 persoane de etnie romă, 250 persoane cu dizabilităţi, 50 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al statului şi alte 300 persoane aflate în detenţie, în total 1000 persoane cu nivel redus de studii din regiunile Bucureşti–Ilfov, Vest, Sud–Muntenia.

În plus, aproximativ 360 copii participă la activităţi de petrecere a timpului liber sau şcolare, după caz, sau de dezvoltare a abilităţilor de viaţă. În acest fel, 300 femei aparţinând unor grupuri vulnerabile beneficiază, pe parcursul programului, de suport în vederea integrării socio-profesionale.

sursa:www.primarie6.ro

Iunie 2015